logo aSB

ad Sensum Bonum, z. s.
je nezisková organizace, založená za účelem pořádání kulturních akcí, přednášek a vydavatelských aktivit.

ad Sensum Bonum, z. s.
is a nonprofit organization founded for the purpose of organizing cultural events, lectures and publishing activities
.

 
o nás

2014/2016

Grafické partitury a smyčce
Graphic Scores and Bows

Partitura / Score: Miloslav "Sonny" Halas - The Snow Case (1976)

Realizace / Realisation: Colophony - Jon Rose - housle / violin; Meinard Kneer - kontrabas / contrabass; Richard Barrett - elektronika / electronics; (2014)


Sonny Halas

projekty
akce
publikace
kontakt
linka