logo aSB

ad Sensum Bonum, z. s.
je nezisková organizace, založená za účelem pořádání kulturních akcí, přednášek a vydavatelských aktivit.

ad Sensum Bonum, z. s.
is a nonprofit organization founded for the purpose of organizing cultural events, lectures and publishing activities
.

 
o nás

2014/2016

Halas

Grafické partitury a smyčce
Graphic Scores and Bows

Partitura / Score: Miloslav "Sonny" Halas - The Snow Case (1976)

Realizace / Realisation: Colophony - Jon Rose - housle / violin; Meinard Kneer - kontrabas / contrabass; Richard Barrett - elektronika / electronics; (2014)


2013/2014

Výstava "Astrologii a umění"

BRNO -> Bratislava -> BUDAPEŠŤ -> WROCŁAW

Ambicí projektu je interdisciplinární prezentace současného stavu astrologické reflexe reality a hledání jeho případné paralely v non-diskursivní symbolice současného umění a hudby, hlavně v neo-konceptuální orientaci.

Hlavním výstupem projektu byla mezinárodní výstava "Astrologie a umění", instalovaná postupně v Brně, Bratislavě, Budapešti, a Vratislavi; série koncertů a vystoupení hudebníků a umělců zemí V4.

- - -

Exhibition “Astrology and Arts”

BRNO —> BRATISLAVA —> BUDAPEST —> WROCŁAW

Main ambition of the Astrology and Arts project is the interdisciplinary presentation of current state of astrological reflection of reality and searching for its possible parallels in non-discursive symbolism of contemporary arts and music, mainly of neo-conceptual orientation.
The main output of the project will be the international exhibition “Astrology and Arts” installed successively in Brno, Bratislava, Budapest, and Wrocław; series of the concerts and performances by the V4.


 

projekty
akce
publikace
kontakt
linka