projekt: GRAFICKÉ PARTITURY A SMYČCE

Cyklus čtyř výstav a koncertů, na kterých přizvaní hráči na smyčcové nástroje, pohybující se s nadhledem mezi různými hudebními žánry interpretují vybrané grafické partitury známých brněnských autorů (Miloslav „Sonny“ Halas, Pavel Hayek, Dalibor Chatrný, Boris Mysliveček, Zdenek Plachý, Pavel Rudolf, Jan Steklík, Jaroslav Šťastný, Jan Zuziak). Finálním výstupem projektu bude publikace s CD „Grafické partitury a smyčce“ se studiovými nahrávkami.

26. 11. - 15. 2. 2016

Jan Steklík

GRAFICKÉ PARTITURY

Vernisáž výstavy grafických partitur Jana Steklíka v rámci projektu
GRAFICKÉ PARTITURY

A SMYČCE

spojena s křestem a prezentací CD, jenž právě vychází na značce Guerilla Records.

Výstavu uvedl Jozef Cseres.
CD představil Vladimír „Lábus“ Drápal.
S performancí vystoupila Jennifer Helia De Felice. Grafickou partituru zahrál na housle Tomáš Vtípil.

Vtípil hraje na housle Steklíkovu partituru

Tomáš Vtípil, housle.

Partitura Jana Steklíka

Interpretovaná grafická partitura.

VERNISÁŽ VÝSTAVY - FOTO

23. 5. - 30. 6. 2016

Marian Palla
Sonny Halas
Jan Zuziak
Jan Steklík

PARTITURY ZE ŽIVOTA

Výstava byla koncipována jako aktualizace konceptů grafické hudby ve změněných kontextech dnešní audiovizuální doby, která recykluje modernistické koncepty zcela bez mýtů a předsudků experimentujících avantgard.

Výstavu uvedl Jozef Cseres.
Zuziakovy partitury interpretoval T. Vtípil na vernisáži 23. 5. 2016

Vtípil hraje na housle Steklíkovu partituru

Grafické partitury Miloslava Sonnyho Halase interpretoval Josef Klíč v provedení pro čtyři violoncella (3 stopy audio a jedna živě hraná) 18. 6. jako doprovodný koncert k výstavě. Z takto nastudovaných partitur vyjde audio CD v roce 2017.

Vtípil hraje na housle Steklíkovu partituru

Josef Klíč, violoncello.

Vtípil hraje na housle Steklíkovu partituru

Interpretovaná grafická partitura s výkladem realiazace J. Klíče.

18. 10. - 14. 11. 2016

Pavel Rudolf

PARTITURY
A INTERVENCE DO PARTITUR

Třetí pokračování projektu „Grafické partitury a smyčce“ představuje mimořádně zajímavou polohu brněnského konstruktivisty a konceptualisty Pavla Rudolfa (nar. v roce 1943). Partitura zaujala jeho myšlení už v 70. letech minulého století; na jedné straně ho zajímala výtvarná reprezentace zamýšlených zvuků, na druhé zase potenciální zvuková realizace vizuálních struktur. Jako bytostní procesualista, Rudolf nám – divákům a možným posluchačům – nabízí možné zvukové situace, jež lze realizovat imaginárně i akusticky, jelikož velká část aktuální hudební tvorby dnes rezignovala na tradiční notopis a hledá spojitosti a afinity mezi zvukem a obrazem na zcela neočekávaných úrovních – sémantických i syntaktických.

Výstavu uvedl Jozef Cseres.

Rudolfovy partitury interpretovali Jannifer de Felice a Michael Delia na ukončení výstavy 14. 11. 2016

P. Rudolf - Jennifer de Felice & Delia

Jennifer Helia De Felice a Michael Delia při interpretaci Rudolfovy partitury.

INSTALACE VÝSTAVY

FOTOGRAFIE NĚKTERÝCH PARTITUR

5. 12. 2016 – 4. 2. 20176

Peter Graham

KOMPOZICE A FANTAZIE
ZVUKŮ A BAREV

Výstavu uvedl Petr Graham (Jaroslav ŠŤastný).

Petr Graham (Jaroslav Šťastný)

Partitura P. Graham

Grafickou partituru interpretovali podle pokynů autora Filip Skřivánek a Jan Zlámal. Reprodukce partitury je součástí vydaného CD.

FOTOGRAFIE Z KONCERTU

FOTOGRAFIE NĚKTERÝCH PARTITUR

VÝSTAVA