logo aSB

ad Sensum Bonum, z. s.
je nezisková organizace, založená za účelem pořádání kulturních akcí, přednášek a vydavatelských aktivit.

ad Sensum Bonum, z. s.
is a nonprofit organization founded for the purpose of organizing cultural events, lectures and publishing activities
.

 
o nás

O sdružení MÍSTO galerie, z. s.:


Občanské sdružení MÍSTO galerie provozuje galerii v půdním prostoru Domu Skleněná louka, Kounicova 23, Brno. Tento prostor je majiteli domu zapůjčen pro účel konání výstav zaměřených na klasickou malbu mladých výtvarníků, příležitostné výstavy ke konaným kulturním akcím (elektronická experimentální hudba, improvizovaná vážná hudba, autorská literární čtení, pořady a diskuse se sociálněkulturní tématikou)

Cílem půdní galerie je vytvoření multikulturního prostoru, který navštěvují mladí umělci (nejen výtvarníci), kde vytvářejí užitečné kontakty pro své nastávající profese. Vernisáže výstav s doprovodnými kulturními programy jsou prostorem k takovým setkáním. Výstavy a kulturní akce organizuje Občasnké sdružení Místo galerie ve spolupráci se Sdružením skleněná louka, JAMU, vydavatelstvími Weles, HOST a katedrou slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity. Prostor je dále poskytován i aktivitám kurátorů stojícím mimo sdružení. Např. Arskontakt vedený kurátorkou Kateřinou Tučkovou – cyklus výstav Konfrontace.

Historie:

V roce 2003 převzalo chod galerie Občanské sdružení MÍSTO galerie (Jana Belzová, Alena Šmídová, Karel Seidl).
V roce 2008 byl nákladem 250 000 Kč prostor rekonstruován, aby lépe odpovídal činnosti sdružení.
Od roku 2003 do současnosti bylo v půdním prostoru realizováno sdružením přes sto výstav.

Od roku 2009 byla navázaná pravidelná spolupráce s literárními skupinami Revue Weles a nakladatelství HOST. Tato spolupráce obnáší uvádění knih a pořady autorských čtení ze současné literární tvorby. Dále byla navázaná spolupráce s Ústavem slavistiky FF MU. Tato spolupráce zahrnuje pořady autorských čtení polských a balkánských autorů na české literární scéně.

V roce 2010 se podařilo dále prohloubit mimovýtvarnou uměleckou činnost, tak aby prostor získal výraznější multikulturní charakter. Kromě uměleckých akcí se podařilo navázat neformánlní kontakty se Seminářem estetiky Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity jejichž výsledkem bylo rozšíření intelektuálního prostředí navštěvující prostor MÍSTO galerie. Dále pokračovala spolupráce s občanským sdružením Skleněná louka (www.sklenenalouka.cz) a katedrou slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Od roku 2011 sdružení spolupracuje s pedagogy JAMU Brno na uvádění koncertů experimetnální improvizované vážné hudby.


www.mistogalerie.cz

projekty
akce
publikace
kontakt
linka