logo aSB

ad Sensum Bonum, z. s.
je nezisková organizace, založená za účelem pořádání kulturních akcí, přednášek a vydavatelských aktivit.

ad Sensum Bonum, z. s.
is a nonprofit organization founded for the purpose of organizing cultural events, lectures and publishing activities
.

 
o nás

Aktuální výstava v rámci projektu

Grafické partitury a smyčce
Graphic Scores and Bows

Pavel Rudolf

Partitury a intervence do partitur

Grafická partitura,
dnes již legitimní žánr hudebního, konceptuálního a intermediálního umění, má na brněnské umělecké scéně dlouholetou tradici a stabilní místo. Počínaje vizuálními kvalitami Janáčkova notopisu, přes projekty experimentální hudby v 60. letech minulého století a konceptuální tvorbu výtvarníků 70. a 80. let, dodnes si nachází příznivce mezi hudebníky i výtvarníky, k nimž se v posledních dvou desetiletích zcela logicky přiradili i mladší umělci nových médií. Třetí pokračování projektu „Grafické partitury a smyčce“ představuje mimořádně zajímavou polohu brněnského konstruktivisty a konceptualisty Pavla Rudolfa (nar. v roce 1943). Partitura zaujala jeho myšlení už v 70. letech minulého století; na jedné straně ho zajímala výtvarná reprezentace zamýšlených zvuků, na druhé zase potenciální zvuková realizace vizuálních struktur. Jako bytostní procesualista, Rudolf nám – divákům a možným posluchačům – nabízí možné zvukové situace, jež lze realizovat imaginárně i akusticky, jelikož velká část aktuální hudební tvorby dnes rezignovala na tradiční notopis a hledá spojitosti a afinity mezi zvukem a obrazem na zcela neočekávaných úrovních – sémantických i syntaktických. Budete mít možnost se přesvědčit 14. listopadu v 19 hodin kdy se interpretace některých z vystavených partitur a struktur Pavla Rudolfa ujmou Michael Delia a Jennifer Helia DeFelice.

Budete mít možnost se přesvědčit
14. listopadu v 19 hodin,
kdy se interpretace některých z vystavených partitur a struktur Pavla Rudolfa ujmou

Michael Delia

a

Jennifer Helia DeFelice

 

grafické partitury Steklík

projekty
akce
publikace
kontakt
linka